What's New Previous contents

2016/6/9 Fumio Matsutani Guinomi,Katakuchi
2016/5/28 Toru Ichikawa Guinomi,Glass, Vase
  Katsunori Nakajima Oribe Panel
  Kohei Nakamura Teabowl
2016/5/26 Shogo Ikeda
  Kohei KIshimoto Vase
 

6/9 Katakuchi Black

byFumio Matsutani

6/9 Guinomi Black

byFumio Matsutani

6/9 Katakuchi Blue

by Fumio Matsutani

6/9 Guinomi Blue

by Fumio Matsutani

5/28 Glass Gold

by Toru Ichikawa

5/28 Otibe Vase

by Toru Ichikawa

5/28 Oribe Panel

by Katsunori Nakasjima

5/28 Oribe Panel

by Katsunori Nakasjima

5/28 Ido Tea Bowl

by Kohei Nakamura

5/28 Ido Tea Bowl

by Kohei Nakamura

5/28 Black Oribe Tea Bowl

by Kohei Nakamura

5/28 Guinomi Gold

by Toru Ichikawa

5/26 Glass vase

by Kohei KIshimoto

5/26Samurai Doll

by Shogo Ikeda

5/26 Samurai Doll

by Shogo Ikeda

5/26 Tanegasima Guinomi

by Shogo Ikeda

10/25 Otibe yo-hen Vase

by Osamu Inayoshi

10/25 Black Guinomi

by Go Ikenishi

10/25 Black Guinomi

by Go Ikenishi

10/25 Kurokourai 5pieces Plates

by Go Ikenishi

10/24 Oribe Teabowl

by Yumiko Toda

10/24 Oribe Tokkuri

by Yumiko Toda

10/24 Bizen Guinomi

by Yumiko Toda

10/24 Kiseto Yunomi

by Yumiko Toda

10/8 Ceramics Mural painting "Freely Flowers"

by Mayumi Nakamura

10/8 Ceramics Mural painting "Freely Flowers"

by Mayumi Nakamura

10/8 KNEADING Teabowl by Kei Wakaoi

10/8 KNEADING Teabowl by Kei Wakaoi

10/6 Ash glaze vase

by Go Ikenishi

10/8 Bizen Vase SHIN'IN by Ryuichi Kakurezaki

10/8 Bizen Vase SHIN'IN by Ryuichi Kakurezaki

10/8 BIZEN Stripes small bowl

5pieces by Ryuichi Kakurezaki

9/22 Bizen hisago tokkuri

by Naoe Koide

9/22 Bizen guinomi by Naoe Koide

9/10 Karatsu Ido Teabowl by Munehiko Maruta

9/10 6 pieces Yunomi set by Kazu Yamada

9/10 5 pieces Kakuyu-oribe mukoutsuke set by Kazu Yamada

9/10 Karatsu style Katakuchi by Ichiro Hori

9/9 Hagi incense container by Masanao Kaneta

9/9 Kakuyu-oribe guinomi by Kazu Yamada

9/5 Hagi-chyuki by Masanao Kaneta

9/5 Hagi-cup by Masanao Kaneta

9/5 Hagi-guinomi by Masanao Kaneta

9/5Hagi-guinomi

by Masanao Kaneta

8/20 Water container by Shuroku Harada

8/20 Black"GANBAEU-MAN" Vase by Ryuichi Kakurezaki

8/20 Bizen Vase SHIN'IN by Ryuichi Kakurezaki

8/20 Bizen Vase

by Ryuichi Kakurezaki

8/7 Black Oribe tea bowl by Kenji Kojima

8/7 Yakisime vasel by Ryoji Koie

8/7 Lag pot by Goro Suzuki

8/7 Narumi oribe tea bowl

by Makoto Yamaguchi

Contents

GALLERY Artists and their works

Bizen,Shigaraki,Iga,Seto,Tajimi,Kyoto,Others

BIZEN Jun Isezaki / Ryuichi Kakurezaki / Yuho Kaneshige / Shuroku Harada / Christopher Reivenhall

KYOTO Sueharu Fukami / Katsumi Kako / Fuku Fukumoto /Shinya Tanoue/

SETO Kouichi Uchida / Tsubusa Kato / Kentaro Kawabata

MINO Goro Suzuki/ Shukai Kagami / Kazuji Sato/ Ichiro Hori

HYOGO Masahiko Ichino/ Peter Hamman/ John Dix /Seiko Wakasugi / Kozo Takeuchi /

SHIGARAKI Kiyotsugu Sawa / Kengo Saeki / Katsunori Sawa / Nozomu Shinohara / Kazuhito Nakai / Sonoko IIshiyama / Tetsuya Ishiyama

IGA(Mie) Akira (Kei) Tanimoto / Kenji Kojima / Yoshitaka Hasu / Kanji Atarashi / Takashi Tanimoto /Yosuke Kojima/Tadashi Mori/

Tokyo Taka Masu /

Fukui Kazu Yamada

Yamanashi Yuriko Matsuda /

 

------------------------------------------------------------------------------------------

OFFICES: Kyoto & Osaka

Kyoto: Gallery Tosei, 1-19-20 Kaiden, Nagaokakyo city, Kyoto,Japan 617-0826

Tel+81-75-957-5666

Fax+81-75-957-5707

open: 10:00am - 6:30pm

closed:Sunday and Monday

 

 

Osaka:Contemporary ceramic art salon Tosei,Daimaru Department store North Annex 12th floor,1-7-1 Shinsaibashisuji,Chuo-ku,

Osaka, Japan 642-8501

Tel+81-6771-7608

open: 10:00am - 8:30pm
closed: Jan.1st

http://www.daimaru.co.jp/english/

 

 

ABOUT US:

Our Gallery Tosei was established in 1993 in Nagaokakyo-city, an ancient capital of Japan,located between Kyoto and Osaka.

Our main concern is to introduce Japanese contemporary ceramic arts to the world.

To begin with, we suggest you the ceramic arts produced in Shigaraki / Iga area where attractive pieces with traditional materials and techniques are made. The "yakishime" potteries are fired in the wood-burning-type kiln without any artificial glaze.They might look primitive but so powerful at the same time attractive.

 

Facebook page of Tosei

Contact Us

E-mail :

Fax: +81-75-957-5707 acceptance 24hours

Snail mail address : 1-19-20 Kaiden, Nagaokakyo city, Kyoto, Japan 617-0826