What's New Previous contents


9/4 Oribe tea bowl by
Kazuji Sato
9/4 Oribe tea bowl by
Kazuji Sato
9/4 Black Bizen insence burner by Ryuichi Kakurezaki 9/4 Black Bizen water jar by Ryuichi Kakurezaki
IGA wood-fired guinomi cup

7/30 Bizen guinomi by
Naoe Koide

7/30 Oribe tea bowl by Katsunori Nakashima

7/16 ORIBE guinomi by Ryoji Koie

7/16 Guinomi cups by Machiko Hashimoto

Yoshiki Tominaga kiseyo cup

5/28 Mr.Yasushi Fujihira's ceramic show begins

5/25 Oribe vase by Kenji Takenaka

5/15 Shou Araya's celadon vase

5/14-5/27 Mr.Mamoru Uchida's show in Osaka

5/11 KARATSU guinomi cup by Tsuneo Osasawa

5/11 Green celadon SOOS tea bowl by Kentaro Kawabata 5/11 Glass work by Kohei Kishimoto 5/11 SHINO guinomi by Ichiro Hori

Contents

GALLERY Artists and their works

Bizen,Shigaraki,Iga,Seto,Tajimi,Kyoto,Others

BIZEN Jun Isezaki / Ryuichi Kakurezaki / Yuho Kaneshige / Shuroku Harada / Christopher Reivenhall

KYOTO Katsumi Kako / Fuku Fukumoto /Shinya Tanoue/

SETO Kouichi Uchida / Tsubusa Kato / Kentaro Kawabata

MINO Goro Suzuki/ Shukai Kagami / Kazuji Sato

HYOGO Masahiko Ichino/ Peter Hamman/ John Dix /Seiko Wakasugi / Kozo Takeuchi /

SHIGARAKI Kiyotsugu Sawa / Kengo Saeki / Katsunori Sawa / Nozomu Shinohara / Kazuhito Nakai / Sonoko IIshiyama / Tetsuya Ishiyama

IGA(Mie) Akira (Kei) Tanimoto / Kenji Kojima / Yoshitaka Hasu / Kanji Atarashi / Takashi Tanimoto /Yosuke Kojima/Tadashi Mori/

Tokyo Taka Masu /

Fukui Kazu Yamada

Yamanashi Yuriko Matsuda /

 

CURRENT EXHIBITIONS
OSAKA SUNA FUJITA ceramic exhibition 7/23-7/30

Chisato Fujita 's work

 

KYOTO 8/1 - 8/31 ORIBE wares

 

 

2014 Coming and past exhibitions

------------------------------------------------------------------------------------------

OFFICES: Kyoto & Osaka

Kyoto: Gallery Tosei, 1-19-20 Kaiden, Nagaokakyo city, Kyoto,Japan 617-0826

Tel+81-75-957-5666

Fax+81-75-957-5707

open: 10:00am - 6:30pm

closed:Tuesday

 

 

Osaka:Contemporary ceramic art salon Tosei,Daimaru Department store South Annex 8th floor,1-7-1 Shinsaibashisuji,Chuo-ku,

Osaka, Japan 642-8501

Tel+81-6271-1231

open: 10:00am - 7:30pm
closed: Jan.1st

http://www.daimaru.co.jp/english/

 

 

ABOUT US:

Our Gallery Tosei was established in 1993 in Nagaokakyo-city, an ancient capital of Japan,located between Kyoto and Osaka.

Our main concern is to introduce Japanese contemporary ceramic arts to the world.

To begin with, we suggest you the ceramic arts produced in Shigaraki / Iga area where attractive pieces with traditional materials and techniques are made. The "yakishime" potteries are fired in the wood-burning-type kiln without any artificial glaze.They might look primitive but so powerful at the same time attractive.

 

Facebook page of Tosei

Contact Us

E-mail :

Fax: +81-75-957-5707 acceptance 24hours

Snail mail address : 1-19-20 Kaiden, Nagaokakyo city, Kyoto, Japan 617-0826

 

?????