What's New Previous contents

2015/3/3   Atsuko Kawai's Exhibition

3/10 Tea bowl by Ryoji Koie

3/10 Natural glazed teabowl by Ryoji Koie

3/10 Black tea bowl by Ryoji Koie

9/20 Mr.Takashi Tanimoto's show begins

2/4 kaleidoscopic flower by Mayumi Nakamura

2/1 Square plate by Tsubusa Kato

2/1 Blue-painted Square plate by Tsubusa Kato 2/1 Blue-painted Guinomi cup by Tsubusa Kato

1/21 Tea Bowl by C Takeshi Shimizu

1/21 Oribe Vase by Makoto Yamaguchi

1/21 Funagata basin by Makoto Yamaguchi

1/19 Bizen guinomi by
Ryuichi Kakurezaki

IGA wood-fired guinomi cup

1/19 Bizen tea bowl by Ryuichi Kakurezaki

1/19 Black Tea Bowl by Ryuichi Kakurezaki

1/19 Bizen Tea Bowl by Ryuichi Kakurezaki

10/19 Kakuyu Yunomi cup by Kazu Yamada

Contents

GALLERY Artists and their works

Bizen,Shigaraki,Iga,Seto,Tajimi,Kyoto,Others

BIZEN Jun Isezaki / Ryuichi Kakurezaki / Yuho Kaneshige / Shuroku Harada / Christopher Reivenhall

KYOTO Sueharu Fukami / Katsumi Kako / Fuku Fukumoto /Shinya Tanoue/

SETO Kouichi Uchida / Tsubusa Kato / Kentaro Kawabata

MINO Goro Suzuki/ Shukai Kagami / Kazuji Sato/ Ichiro Hori

HYOGO Masahiko Ichino/ Peter Hamman/ John Dix /Seiko Wakasugi / Kozo Takeuchi /

SHIGARAKI Kiyotsugu Sawa / Kengo Saeki / Katsunori Sawa / Nozomu Shinohara / Kazuhito Nakai / Sonoko IIshiyama / Tetsuya Ishiyama

IGA(Mie) Akira (Kei) Tanimoto / Kenji Kojima / Yoshitaka Hasu / Kanji Atarashi / Takashi Tanimoto /Yosuke Kojima/Tadashi Mori/

Tokyo Taka Masu /

Fukui Kazu Yamada

Yamanashi Yuriko Matsuda /

 

------------------------------------------------------------------------------------------

OFFICES: Kyoto & Osaka

Kyoto: Gallery Tosei, 1-19-20 Kaiden, Nagaokakyo city, Kyoto,Japan 617-0826

Tel+81-75-957-5666

Fax+81-75-957-5707

open: 10:00am - 6:30pm

closed:Friday

 

 

Osaka:Contemporary ceramic art salon Tosei,Daimaru Department store South Annex 8th floor,1-7-1 Shinsaibashisuji,Chuo-ku,

Osaka, Japan 642-8501

Tel+81-6271-1231

open: 10:00am - 7:30pm
closed: Jan.1st

http://www.daimaru.co.jp/english/

 

 

ABOUT US:

Our Gallery Tosei was established in 1993 in Nagaokakyo-city, an ancient capital of Japan,located between Kyoto and Osaka.

Our main concern is to introduce Japanese contemporary ceramic arts to the world.

To begin with, we suggest you the ceramic arts produced in Shigaraki / Iga area where attractive pieces with traditional materials and techniques are made. The "yakishime" potteries are fired in the wood-burning-type kiln without any artificial glaze.They might look primitive but so powerful at the same time attractive.

 

Facebook page of Tosei

Contact Us

E-mail :

Fax: +81-75-957-5707 acceptance 24hours

Snail mail address : 1-19-20 Kaiden, Nagaokakyo city, Kyoto, Japan 617-0826